LOKALISERING

I Svolvær er vi i dag lokalisert på tre steder. Hovedbedriften (Vorsetøyveien 18) og LIAS bruktbutikk (Vorsetøyveien 11) og LIAS barnehager (Knøttene) på Stranda. På Leknes er vi lokalisert 4 steder, LIAS Vaskeri i Storeidøya, LIAS Bilopphuggeri i Mjåneset, LIAS barnehager (Multemyra) i Torvhaugan (Fygle) og LIAS Kompetanse i Storgata.

HISTORIKK

Lofoten Industri AS ble etablert i 1973 som Lofotregionens attføringsbedrift. Virksomheten ble bygget opp rundt redskapsavdeling, trykkeri og mekanisk avdeling. Bedriften har hatt en gradvis utvikling og kan i dag tilby produkter og tjenester innenfor en rekke bransjer og virksomhetsområder.

 

I 2015 bestemte Styret seg for å omprofilere virksomheten, for å skape en økt følelse av tilhørighet og et felles ansikt utad. Vi tok da i bruk merkenavnet LIAS. 

Vi endret da våre kjerneverdier til å reflektere dette navnet: 

  • Likeverd 
  • Inkludering 
  • Arbeidsrettet 
  • Smidighet 

Vår visjon er Grip mulighetene 

 

MILEPÆLER I BEDRIFTENS UTVIKLING
Bedriften ble rammet av en storbrann i mars 1980. Inntil brannen leide bedriften industribygget fra Vågan kommune, etter gjenoppbyggingen og ved overtakelse 1. april 1981, var bedriften eier av lokalene.

 

Leknesavdelingen ble etablert i 1986 med vaskeriavdeling. I 1994 flyttet Lofoten Sentralvaskeri inn i nytt bygg – det første industribygget som etablerte seg i Storeidøya industriområde. Etableringen skjedde etter at vi hadde sikret oss langsiktige vaskeriavtaler med Vestvågøy kommune og Nordlandssykehuset Lofoten som våre største kunder. I 2017 ble vaskeriet modernisert og vi fikk har også fått en langsiktig avtale med Vågan Kommune.

 

Lofoten Industri AS overtok driftsansvaret for Knøttene barnehage i 1996 etter at S.I.L.s fotballgruppe hadde drevet barnehagen i mange år.

 

Redskapsavdelingen ble lagt ned i 1997 og erstattet med en snekkeravdeling som etter hvert fikk salg av kjøkken som hovedaktivitet. Denne ble avviklet i 2018. 

 

I 1998/99 ble det foretatt en betydelig utvidelse av mekanisk avdeling, og Sveisehuset ble etablert – en nisjebutikk for våre agenturer spesielt rettet mot industrivirksomhet, men også mot privatmarkedet.

 

Lofoten Bilopphuggeri ble opprettet i  2000 med innsamling av bilvrak først fra Vestvågøy, senere fra hele Lofoten, samt salg av brukte og nye bildeler. I 2010 ble bygget utvidet slik at hele virksomheten ble samlet under ett tak.

 

Foreløpig ble siste byggetrinn i Svolvær gjennomført i 2003/2004. Utvidelsen medførte etablering av ny cateringavdeling med kantine/selskapslokale for 130 personer, tre nye undervisningsrom hvorav ett for data, vår grafiske avdeling ble samlet i tidsmessige lokaler og vi fikk nye utstillings-/profileringsrom samt administrasjonsavdeling framstod i ”ny drakt”. Ved hovedbedriften disponerer vi totalt 3.150 m2.

 

Etter at Vestvågøy kommune hadde vedtatt privatisering av tre kommunale barnehager, vant vi anbudsrunden og Multemyra barnehage ble åpnet 1. august 2004. Vi er både eier og drifter av denne barnehagen.

 

I Svolvær er siste tilvekst LIAS bruktbutikk.

ANSATTE OG OMSETNING

Totalt er vi nærmere 200 ansatte i virksomheten hvorav 58 fast ansatte. De samlede driftsinntekter var 60 mill. kr. i 2019.

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 85 00  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2020